DEMANT NEGATIVNIH NAVODA NA PORTALIMA

Primjetno je da se u posljednje vrijeme na određenim portalima i facebook profilima, posebno na facebook profilu „Politika općine Tešanj“ pojavljuju dezinformaciju o poslovanju JP Toplana d.d. Tešanj, kao i o pojedenim uposlenicima.

Ovim putem obavještavamo javnost da je JP Toplana d.d. Tešanj otvorena za sva pitanja od strane naših korisnika.

Demantujemo sve negativne informacije koje se iznose u javnost, te smatramo da je to odraz problema kvaliteta uglja koji su se dešavali u prethodnom periodu, a koji su imali za posljedicu isporuku toplotne energije lošije kvalitete.

Kao što je već poznato, problemi kvalitete uglja su riješeni sa početkom rada komore za separaciju, a s tim u vezi i isporuka toplotne energije zadovoljavajućeg kvaliteta.

Nadamo se i radimo na tome da ubuduće ne bude sličnih problema, te da isporuka toplotne energije ide u kontinuitetu i sa odgovarajućim parametrima, na zadovoljstvo svih naših korisnika.

Za sve primjedbe, prijedloge i sugestije, stojimo vam na raspolaganju.

Vaša Toplana!