OBAVJEŠTENJE O PRODUŽETKU GRIJNE SEZONE

Na osnovu člana 15. stav 3. Odluke o zagrijavanju Tešnja daljinskim grijanjem i Uslovima za isporuku i preuzimanje toplotne energije (Općinsko vijeće Tešanj, Godina XLV, broj 4. od 09.05.2012. godine) i Statuta JP ” Toplana” d.d. Tešanj, a u cilju informisanja korisnika usluga isporuke toplotne energije od strane JP ”Toplana” d.d. u vezi produžetka grijne sezone 2020./2021. godine, dostavlja se:

OBAVJEŠTENJE

Imajući u vidu da su se ispunili uslovi za produžetak grijne sezone, koji je propisan članom 15. stav 3. Odluke o zagrijavanju Tešnja daljinskim grijanjemi Uslovima za isporuku i preizimanje toplotne energije, te Vas obavještavamo da se grijna sezona 2020./2021. produžava do sticanja temperaturnih uslova za završetak grijne sezone

O konačnom završetku grijne sezone 2020./2021. godine bit ćete naknadno obavješteni.

Molimo sve naše korisnike da se u slučaju bilo kakvih nejasnoća obrate na info telefon Toplane:032-650-508 ili na broj dežurnog instalatera distribucije: 063-280-538.

Našim korisnicima usluga želimo ugodan nastavak grijne sezone.

JP ” TOPLANA” d.d. TEŠANJ