OBAVJEŠTENJE O ZAVRŠETKU RADOVA NA PROŠIRENJU TOPLIFIKACIJE GRANA IX Ul. Tabačka i Ul. Dr. Adema Handžića

Obavještavaju se građani sa područja općine Tešanj, da su završene aktivnosti na proširenju toplikacije Grana IX, u dijelu ul. Tabačka  i ul. dr. Adema Handžića.

Napominjemo da su JP ” TOPLANA” d.d. Tešanj i  JP ” RAD” d.d. Tešanj, zajedno učestvovali u ovom projektu. JP ” RAD” d.d. Tešanj je u pomenutoj dionici izzvršio rekonstrukciju vodovodne mreže.

Završetkom aktivnosti na proširenju toplikacije Grana IX, u dijelu ul. Tabačka  i ul. dr. Adema Handžića, omogućen je priključak na sistem daljinskog grijanja za novih 22 korisnika.

JP ” TOPLANA ” d.d. TEŠANJ