RADOVI NA PROŠIRENJU OBUHVATA TOPLIFIKACIJE GRANA IX Ul. Tabačka i Ul. Dr. Adema Handžića

Započeti su radovi na prošitenju obuhvata toplifikacije stare čaršije – grane IX, u Ul. Tabačka i Ul. Dr. Adema Handžića