Obavijest o izmjeni broja računa ASA Bank

Poštovani,

Obavještavamo vas da će 30.11. 2022. godine biti izvršena statusna promjena pripajanja ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo, ASA BANCI d.d. Sarajevo.

Broj transakcijskog računa koji trenutno koristimo (1405010005013181) će biti zamjenje i od 01.12.2022. godine molimo vas da koristite naš novi broj:

1340011110001534

Zahvaljujemo na razumijevanju.

JP ”TOPLANA” d.d. TEŠANJ