OBAVJEŠTENJE ZA PENZIONERE

Općina Tešanj će naredne dvije grijne sezone 2022./2023, i 2023./2024., subvencionirati troškove povećanja cijene grijanja za kategoriju penzionera čija visina penzije ne prelazi iznos zajamčene penzije i porodice u kojima nema zaposlenih lica, odnosno porodice koje ne ostvaruju redovna mjesečna primanja, koji grijanje plaćaju za ”stambeni prostor” u koji spadaju stanovi i individualni stambeni objekti u privatnom vlasništvu koje služi za stanovanje a priključeni su na jedinstveni sistem grijanja sa Toplane.

Svi penzioneri koji spadaju u ovu kategoriju, a korisnicu su usluga grijanja sa Toplane potrebno je da u JP Toplana d.d. Tešanj dostave poslednje čekove od penzije.

JP ”TOPLANA” d.d. TEŠANJ