OBAVJEŠTENJE

Obzirom da je došlo do znatnog povećanja materijalnih troškova, uglja (40%), električne energije (20%) kao i svih ostalih troškova, na osnovu Odluke Nadzornog odbora broj: 379-III-10/22 od 07.10.2022. godine, i na osnovu Rješenja o davanju saglasnosti na Odluku o povećanju cijena grijanja od strane Općine Tešanj broj: 02-45-2-763-2/22 od 12.10.2022. godine, obavještavamo sve korisnike JP „Toplane“ d.d. Tešanj da se cijena grijanja povećava za 20% za sve kategorije potrošača, od grijne sezone 2022./2023. godine.

S poštovanjem.

Vaša Toplana