OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo sve korisnike koji se zagrijavaju sa jedinstvenog sistema daljinskog grijanja JP Toplana d.d. Tešanj, da će se u petak 13.10.2023.godine vršiti topla proba za grijnu sezonu 2023./2024.

Molimo sve naše korisnike u slučaju bilo kakvih nejasnoća da se obrate na info telefon Toplane: 032/650-508 ili na broj dežurnog instalatera distribucije : 063-280-538.

Nadamo se i očekujemo uspješnu grijnu sezonu, na obostrano zadovoljstvo.

JP ” Toplana ” d.d. Tešanj