OBAVJEŠTENJE

Nakon što je u 2022. godini ugalj poskupio 40% a električna energija 20% bili smo primorani da povećamo cijenu grijanja 20% kako ne bi poslovali sa gubitkom. U 2023. godini ponovo dolazi do poskupljenja glavnog energenta uglja (ugalj u ukupnim rashodima čini 48,43 % rashoda i znatno utiče na troškove) od 34 %, električne energije koja također ima znatan procenat u troškovima a koja je poskupila 20 %, zatim poskupljenje vode od 27 %, kao i svih ostalih troškova koji su pratili trend poskupljenja roba i usluga na globalnom tržištu, te na osnovu analiza cijena grijanja Toplana u okruženju, gdje se vidi da pojedine Toplane imaju cijenu veću od naše, Nadzorni odboru je u  cilju održavanja pozitivnog poslovanja i stabilnosti društva je donio Odluku o povećanju cijene grijanja za sve kategorije potrošača.

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora broj: 441-III-10/23 od 04.10.2023. godine, i na osnovu Rješenja o davanju saglasnosti na Odluku o povećanju cijena grijanja od strane Općine Tešanj broj: 02-45-2-2179-2/23 od 12.10.2023. godine, obavještavamo sve korisnike JP „Toplane“ d.d. Tešanj da se cijena grijanja povećava za 20% za sve kategorije potrošača, od grijne sezone 2023./2024. godine.

S poštovanjem.

Vaša Toplana