Obavjest

Obavijest o izmjeni broja računa ASA Bank

Poštovani, Obavještavamo vas da će 30.11. 2022. godine biti izvršena statusna promjena pripajanja ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo, ASA BANCI d.d. Sarajevo. Broj transakcijskog računa koji trenutno koristimo (1405010005013181) će biti zamjenje i od 01.12.2022. godine molimo vas da koristite naš novi broj: 1340011110001534 Zahvaljujemo na razumijevanju. JP ”TOPLANA” d.d. TEŠANJ

OBAVJEŠTENJE ZA PENZIONERE

Općina Tešanj će naredne dvije grijne sezone 2022./2023, i 2023./2024., subvencionirati troškove povećanja cijene grijanja za kategoriju penzionera čija visina penzije ne prelazi iznos zajamčene penzije i porodice u kojima nema zaposlenih lica, odnosno porodice koje ne ostvaruju redovna mjesečna primanja, koji grijanje plaćaju za ”stambeni prostor” u koji spadaju stanovi i individualni stambeni objekti …

OBAVJEŠTENJE ZA PENZIONERE Read More »

OBAVJEŠTENJE

Obzirom da je došlo do znatnog povećanja materijalnih troškova, uglja (40%), električne energije (20%) kao i svih ostalih troškova, na osnovu Odluke Nadzornog odbora broj: 379-III-10/22 od 07.10.2022. godine, i na osnovu Rješenja o davanju saglasnosti na Odluku o povećanju cijena grijanja od strane Općine Tešanj broj: 02-45-2-763-2/22 od 12.10.2022. godine, obavještavamo sve korisnike JP …

OBAVJEŠTENJE Read More »

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo sve korisnike koji se zagrijavaju sa jedinstvenog sistema daljinskog grijanja JP Toplana d.d. Tešanj, da grijna sezona 2022./2023. počinje u četvrtak 13.10.2022.godine. Molimo sve naše korisnike u slučaju bilo kakvih nejasnoća da se obrate na info telefon Toplane: 032/650-508 ili na broj dežurnog instalatera distribucije : 063-280-538. Nadamo se i očekujemo uspješnu grijnu sezonu, …

OBAVJEŠTENJE Read More »

OBAVJEŠTENJE O ZAVRŠETKU GRIJNE SEZONE 2021./2022.

Obavještavaju se korisnici usluga grijanja  JP ”Toplana” d.d. Tešanj da su se shodno Odluci o opštim i tehničkim uslovima za isporuku toplotne energije (prečišćen tekst odluke, Sl. glasnik Općine Tešanj br: 7/2019), stekli uslovi za završetak navedene grijne sezone, te se obavještavaju korisnici usluga grijanja da se grijna sezona 2021./2022. godina završava 22.04.2022. godine (petak). …

OBAVJEŠTENJE O ZAVRŠETKU GRIJNE SEZONE 2021./2022. Read More »

IZBOR NADZORNOG ODBORA

Nadzorni odbor JP ”TOPLANA” d.d. Tešanj je izabran skupštinskom Odlukom broj:  325-II-4/22 od 01.04.2022. godine. Dana, 12.04.2022. godine održana je prva konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora u sastavu: – Almir Ljevaković, dipl.maš.ing.              predsjednik NO – Aida Halilović, profesor                               član NO – Haris Ibranović, profesor                            član NO

OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se stanovnici općine Tešanj da JP ”Toplana” d.d. Tešanj raspolaže sa znatnom količinom šljake koja je pogodna za nasipanje puteva i uvala. Preuzimanje i odvoz šljake je slobodno uz besplatan utovar od strane JP ”Toplana” d.d. Tešanj.