Važno-Novosti

XXI SKUPŠTINA

Dana 29.04.2021. godine održana je redovna XXI skupština JP ” Toplana” d.d. Tešanj. Na skupštini su usvojeni Izvještaja o poslovanju JP ” Toplana ” d.d. Tešanj za period 01.01. – 31.12.2020. godine, koji uključuje Plan rada i poslovanja za 2021. godinu, finansijski izvještaj, izvještaj odbora za reviziju, izvještaj eksternog revizora i izvještaj direktora i Nadzornog …

XXI SKUPŠTINA Read More »

OBAVJEŠTENJE O ZAVRŠETKU GRIJNE SEZONE 2020./2021.

Obavještavaju se korisnici usluga grijanja  JP ” Toplana ” d.d. Tešanj da su se shodno Odluci o opštim i tehničkim uslovima za isporuku toplotne energije (prečišćen tekst odluke, Sl. glasnik Općine Tešanj br: 7/2019), stekli uslovi za završetak navedene grijne sezone, te se obavještavaju korisnici usluga grijanja da se grijna sezona 2020./2021. godina završava 29.04.2021. …

OBAVJEŠTENJE O ZAVRŠETKU GRIJNE SEZONE 2020./2021. Read More »

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽETKU GRIJNE SEZONE

Na osnovu člana 15. stav 3. Odluke o zagrijavanju Tešnja daljinskim grijanjem i Uslovima za isporuku i preuzimanje toplotne energije (Općinsko vijeće Tešanj, Godina XLV, broj 4. od 09.05.2012. godine) i Statuta JP ” Toplana” d.d. Tešanj, a u cilju informisanja korisnika usluga isporuke toplotne energije od strane JP ”Toplana” d.d. u vezi produžetka grijne …

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽETKU GRIJNE SEZONE Read More »

OBAVJEŠTENJE O ZAVRŠETKU RADOVA NA PROŠIRENJU TOPLIFIKACIJE GRANA IX Ul. Tabačka i Ul. Dr. Adema Handžića

Obavještavaju se građani sa područja općine Tešanj, da su završene aktivnosti na proširenju toplikacije Grana IX, u dijelu ul. Tabačka  i ul. dr. Adema Handžića. Napominjemo da su JP ” TOPLANA” d.d. Tešanj i  JP ” RAD” d.d. Tešanj, zajedno učestvovali u ovom projektu. JP ” RAD” d.d. Tešanj je u pomenutoj dionici izzvršio rekonstrukciju …

OBAVJEŠTENJE O ZAVRŠETKU RADOVA NA PROŠIRENJU TOPLIFIKACIJE GRANA IX Ul. Tabačka i Ul. Dr. Adema Handžića Read More »