OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU SKUPŠTINE

Poštovani dioničari JP Toplana d.d. Tešanj, obavještavamo Vas da je 22. Skupština zakazana za 05.05.2022. godine u 14:00 sati, u sali OV Općine Tešanj.

Kompletan tekst obavještenja možete pročitati u prilogu.